701 7198 0 0000

Parent Previous Next


Symbol

Kolumna jonitowa prosta z jednym szlifem


701 7198 0 0000


Nr katalogowy

Dł. [mm]

WSw

śr. [mm]

V [ml]

WSw + kran szklany

WSw + kran szkl./ teflonowy

WSw + kran szkl./ teflonowy iglicowy

701 7198 1 1008

701 7198 2 1008

701 7198 3 1008

100

14

10

8

701 7198 1 2015

701 7198 2 2015

701 7198 3 2015

200

14

10

15

701 7198 1 2035

701 7198 2 2035

701 7198 3 2035

200

14

15

35

701 7198 1 3023

701 7198 2 3023

701 7198 3 3023

300

14

10

23

701 7198 1 4125

701 7198 2 4125

701 7198 3 4125

400

29

20

125

701 7198 1 6430

701 7198 2 6430

701 7198 3 6430

600

29

30

430

701 7198 1 8999

701 7198 2 8999

701 7198 3 8999

800

29

40

1000


Uwagi:

Standardowo stosowane przegrody to spieki  o porowatości z zakresu 160 do 250 μm

Maksymalna wysokość efektywna kolumn - 900 mm (typoszereg co 100 mm)


Nr katalogowy

Dł. [mm]

WSz

śr. [mm]

V [ml]

WSz + kran szklany

WSz + kran szkl./ teflonowy

701 7198 4 1008

701 7198 5 1008

100

14

10

8

701 7198 4 2015

701 7198 5 2015

200

14

10

15

701 7198 4 2035

701 7198 5 2035

200

14

15

35

701 7198 4 3023

701 7198 5 3023

300

14

10

23

701 7198 4 4125

701 7198 5 4125

400

29

20

125

701 7198 4 6430

701 7198 5 6430

600

29

30

430

701 7198 4 8999

701 7198 5 8999

800

29

40

1000


Uwagi:

Standardowo stosowane przegrody to spieki  o porowatości z zakresu 160 do 250 μm

Maksymalna wysokość efektywna kolumn - 900 mm (typoszereg co 100 mm)


Nr katalogowy

Dł. [mm]

WSz

śr. [mm]

V [ml]

kran szklany + WSz z tubusem

kran szkl./ teflonowy
+ WSz z tubusem

701 7198 7 1008

701 7198 8 1008

100

14

10

8

701 7198 7 2015

701 7198 8 2015

200

14

10

15

701 7198 7 2035

701 7198 8 2035

200

14

15

35

701 7198 7 3023

701 7198 8 3023

300

14

10

23

701 7198 7 4125

701 7198 8 4125

400

29

20

125

701 7198 7 6430

701 7198 8 6430

600

29

30

430

701 7198 7 8999

701 7198 8 8999

800

29

40

1000


Uwagi:

Standardowo stosowane przegrody to spieki  o porowatości z zakresu 160 do 250 μm

Maksymalna wysokość efektywna kolumn - 900 mm (typoszereg co 100 mm)