701 7197 0 0000

Parent Previous Next


Symbol

Kolumna jonitowa prosta bez WS

701 7197 0 0000


z kranem cało szklanym


Nr katalogowy

Długość [mm]

Średnica [mm]


701 7197 1 1010

100

10


701 7197 1 2015

200

15


701 7197 1 3040

300

40


701 7197 1 4020

400

20


701 7197 1 5022

500

22


701 7197 1 6020

600

20


701 7197 1 7030

700

30


701 7197 1 8050

800

50


701 7197 1 9050

900

50


701 7197 1 0050

1000

50z kranem szklano-teflonowym

701 7197 2 6030

600

30


701 7197 2 0040

1000

40


701 7197 2 4060

400

60


701 7197 2 3070

300

70z kranem szklano-teflonowym iglicowym

701 7197 3 6030

600

30


701 7197 3 0050

1000

50


701 7197 3 4020

400

20


701 7197 3 3070

300

70


Uwaga :

Maksymalna wysokość efektywna kolumn - 1000 mm (typoszereg co 100 mm)
Standardowo stosowane przegrody to spieki  o porowatości z zakresu
160 do 250 μm (G-0)

Średnice kolumn wewn. - od 10 do 70  mm