701 2320 0 0000

Parent Previous Next


Symbol

Cylinder miarowy wg Schöpfera


701 2320 0 0000

dokumentacja obca


Nr katalogowy

Pojemność całkowita [ml]

Działka elementarna

701 2320 1 0000

150

w zakresie 0-6ml dz. 0,05mloraz kresa na V150ml