Szkło miarowe

Previous Next

Produkowane w naszej firmie szkło miarowe konstruowane jest i wykonywane
z zachowaniem wymogów jakie są określone we wskazanych dokumentacjach
lub według ogólnie przyjętych zasad dla szkła miarowego.PN-92/B-13014


"Zasady projektowania i konstruowania naczyń do pomiaru objętości"