Wykaz norm

Previous Next

Polskie normy


Lp

Norma

Temat

Nr katalogowy

BN


1

BN-86/6140-08/03

Aparat Rossa Milesa – oznaczanie pianotwórczości

710 PN74C04801

2

BN-9561-03

Aparat KARAT do oznaczania CO2

710 BN956103


PN


3

PN-64/S-04001/04

Piknometr dla drogownictwa

710 PN64S0400104

4

PN-69/C-04815

Aparat Geisslera  do oznaczania CO2

720 3272 0 0000

5

PN-69/C-13048

Płuczki do gazów ze spiekiem

710 PN69C13048

6

PN-71/C-84905

Oznaczanie acetylenu

710 PN71C84905

7

PN-69/C-13046

Płuczka do gazów wg Poleżajewa

701 4240 0 0000

8

PN-69/C-13047

Płuczka do gazów wg Zajcewa

701 4230 0 0000

9

PN-73/C-04603

Oznaczanie cyjanków

720 3215 0 0000

10

PN-73/R-66164

Aparat ekstrakcyjny Butta

710 PN73R66164

11

PN-74/A-82114

Oznaczanie azotynów i azotanów

710 PN74A82114

12

PN-74/C-04801

Aparat Rossa Milesa – oznaczanie pianotwórczości

710 PN74C04801

13

PN-76/B-04350

Aparat Lunge -Marchlewskiego do oznaczania CO2

720 4052 1 0000

14

PN-76/B-06714/02

Cement – kolba Le Chateliera

701 2456 0 0000

15

PN-77/C-04018

Naczynie próżniowe wg Żukowa

701 5090 0 0000

16

PN-79/C-04110

Ozn. rozwarstwiania się emulsji olej turbinowy-woda

710 PN79C04110

17

PN-79/C-84914

Oznaczanie wody z ciekłym NH3

701 2340 0 0000

18

PN-81/C-04511

Oznaczanie Arsenu ( Ap. wg Gtzeita )

720 3236 0 0000

19

PN-81/C-04959

Oznaczanie zawartości wody

710 PN81C04959

20

PN-82/H-04910

Pipeta sedymentacyjna wg Andreasena

701 3288 0 0000

21

PN-83/C-04523

Oznaczanie zawartości wody

720 3172 0 0000

22

PN-85/A-79033

Oznaczanie kwasowości lotnej

710 PN85A79033

23

PN-86/C-97054

Destylacja normalna

720 3096 0 0000

24

PN-87/M-80006

Badanie powłok Zn

710 PN87M80006

25

PN-88/B-04300

Cement – kolba Le Chateliera

720 2456 0 0000

26

PN-90/A-75101-05

Oznaczanie kwasowości lotnej

710 PN90A7510105

27

PN-90/A-75101/25

Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego

710 PN90A7510125

28

PN-90/A-86026

Oznaczanie azotynów i azotanów

710 PN90A86026

29

PN-97/C-84909

Oznaczanie acetylenu CO2

710 PN97C84909

30

PN-98/A-79112

Oznaczanie CO2 w środkach spożywczych

720 3200 0 0000


PN-EN


30

PN-EN 120

Oznaczanie zawartości formaldehydu

710 PNEN120

31

PN-EN 1936

Cement – kolba Le Chateliera

720 2456 0 0000


PN-ISO


32

PN-ISO 3093:1996

Probówka dla młynarstwa

710 PNISO30931996

33

PN-ISO 6571:2001

Oznaczanie olejków eterycznych

710 PNISO65712001


Normy europejskie i międzynarodowe


Lp

Norma

Temat

Nr katalogowy

EN


1

EN 459:2 2001

Aparat Kleina do oznaczania CO2

710 EN45922001


EN-ISO


2

EN-ISO 9377-2-2000

Mikro separator

710 ENISO937722000


Farmakopea


Lp

Norma

Temat

Nr katalogowy

FP


1

Farmakopea Polska IV, V.VI

Oznaczanie olejków eterycznych
(Ap. Deryng'a Mały)

720 3192 0 0500

2

Farmakopea Polska IV, V.VI

Oznaczanie olejków eterycznych
(Ap. Deryng'a Duży)

720 3193 0 1000

3

Farmakopea Polska VII, VIII.IX

Oznaczanie olejków eterycznych

710 EP01200520812


EP


4

EP 01/2005:20812

Oznaczanie olejków eterycznych

710 EP01200520812