701 6010 0 0000

Pozostałe ››
Parent Previous Next

UWAGA:

Przykład- 701 6010 1 0729 - oznacza chłodnicę o dł.efektywnej 700 mm ze szlifem WS29


Symbol

Chłodnica wg Liebiga z jednym szlifem WSz


701 6010 0 0000Nr katalogowy

Długość efektywna [mm]

WSz

701 6010 1 0219

200

19

701 6010 1 0419

400

19

701 6010 1 0719

700

19

701 6010 1 1019

1000

19

Uwagi:

Typoszereg obejmuje chłodnice wykonane ze szlifami WSz
14, 19, 24, 29, 45.

Dla wykonania ze szlifem WSz29 nr katalogowy przyjmuje wartość   701 6010 1 1029 - itd.


Chłodnica wg Liebiga z jednym szlifem WSwNr katalogowy

Długość efektywna [mm]

WSw

701 6010 2 0219

200

19

701 6010 2 0419

400

19

701 6010 2 0719

700

19

701 6010 2 1019

1000

19

Uwagi:

Typoszereg obejmuje chłodnice wykonane ze szlifami WSw
14, 19, 24, 29, 45.

Dla wykonania ze szlifem WSw14 nr katalogowy przyjmuje wartość   701 6010 2 1014 - itd.


Chłodnica wg Liebiga z jednym szlifem kulistym zewnętrznym
Nr katalogowy

Długość efektywna [mm]

KSz

701 6010 3 0219

200

19

701 6010 3 0419

400

19

701 6010 3 0719

700

19

701 6010 3 1019

1000

19

Uwagi:

Typoszereg obejmuje chłodnice wykonane ze szlifami KSz
13, 19, 29, 35.

Dla wykonania ze szlifem KSz 35 nr katalogowy przyjmuje wartość  701 6010 3 1035 - itd.


Chłodnica wg Liebiga z jednym szlifem kulistym wewnętrznym
Nr katalogowy

Długość efektywna [mm]

KSw

701 6010 4 0219

200

19

701 6010 4 0419

400

19

701 6010 4 0719

700

19

701 6010 4 1019

1000

19

Uwagi:

Typoszereg obejmuje chłodnice wykonane ze szlifami KSz
13, 19, 29, 35.

Dla wykonania ze szlifem KSw29 nr katalogowy przyjmuje wartość  701 6010 4 1029 - itd.


Chłodnica wg Liebiga z dwoma szlifami WS
Nr katalogowy

Długość efektywna [mm]

2xWS

701 6010 5 0219

200

19

701 6010 5 0419

400

19

701 6010 5 0719

700

19

701 6010 5 1019

1000

19

Uwagi:

Typoszereg obejmuje chłodnice wykonane ze szlifami WSw
14, 19, 24, 29, 45.

Dla wykonania ze szlifem 2xWS14 nr katalogowy przyjmuje wartość   701 6010 2 1014 - itd.


Chłodnica wg Liebiga z dwoma szlifami kulistymi
Nr katalogowy

Długość efektywna [mm]

2xKS

701 6010 6 0219

200

19

701 6010 6 0419

400

19

701 6010 6 0719

700

19

701 6010 6 1019

1000

19

Uwagi:

Typoszereg obejmuje chłodnice wykonane ze szlifami KSz
13, 19, 29, 35.

Dla wykonania ze szlifem 2xKS 35 nr katalogowy przyjmuje wartość  701 6010 6 1035 - itd.